Databáze

Databáze obsahuje údaje o rozloze jednotlivých kategorií využítí půdy za roky 1845, 1896, 1948, 1990, 2000 a 2010. Jedná se o základní kategorie:

Sumární kategorie Základní kategorie Poznámky
Zemědělská půda orná půda  
  trvalé kultury sady, vinice, zahrady, chmelnice
  louky louky a pastviny = v současnosti TTP
  pastviny  
Lesní plochy lesní plochy  
Jiné plochy vodní plochy vodní plochy a vodní toky
  zastavěné plochy  
  ostatní plochy  

Databáze obsahuje údaje za základní územní jednotky (ZÚJ) viz tento soubor obsahující detailní informace o databázi.

Celou databázi obsahující celé území Česka poskytujeme zřídka kdy a pouze v odůvodněných případech (pro bližší informace kontakujte Zdeňka Boudného viz sekce "Kontakt").

K dispozici máme pracovní neveřejnou verzi databáze za okresy či jednotlivá katastrální území.

Po vyplnění následujícího formuláře nám přijde Vaše žádost o poskytnutí dat. Formulář vyplňujte prosíme pravdivě. Na poskytnutí dat máme v období od 1. 7. - 30. 9. 1 měsíc (v průběhu zbylé části akademického roku 14 dnů). Vyhrazujeme si právo neposkytnout data či pouze jejich část. V případě nutnosti Vás budeme kontaktovat na Vašem uvedeném e-mailu.

Databázi je nutné správně a řádně citovat viz následující vzory:

V textu: Databáze LUCC Czechia.
V seznamu zdrojů: Databáze LUCC Czechia: Databáze dlouhodobých změn využití ploch Česka (1845–2010). Ivan Bičík a kolektiv, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy. Dostupné z: https://lucccz.cz/databaze