Kontakt

LUCC Czechia - Výzkumné centrum změn využití ploch Česka

katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, katedra aplikované geoinformatiky a kartografie
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
Albertov 6
128 43 Praha 2

Vedoucí centra:
doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc.
e-mail: bicik@natur.cuni.cz
tel.: +420 221 951 380

Správa databáze a webových stránek LUCC Czechia:
Mgr. Zdeněk Boudný
e-mail: boudnyz@natur.cuni.cz