Publikační činnost

Péčí spolupracovníků centra bylo publikováno asi 50 odborných článků (převážně v zahraničí), editováno pět „Atlasů LUCC“, a dvě stěžejní publikace.

 

Následující seznam literatury bude postupně doplňován o nové publikační výstupy spojené s centrem LUCC Czechia.

PŘEHLED HLAVNÍCH PUBLIKAČNÍCH AKTIVIT ČLENŮ VÝZKUMNÉHO TÝMU LUCC CZECHIA (stav v únoru 2015)

Bičík I (1988) Areas Structure Development in the Northern Bohemia Region as the Reflection of Society - Environment Relation. Historical Geography 27:199–223

Bičík I (1991) Stav, vývoj a výhled využití ploch okresů Liberec a Jablonec. Geografie 96(4):230-239

Bičík I (1995) Analýza dat o využití půdy k hodnocení dlouhodobých změn krajiny. Geografia Slovaca 10:25–29

Bičík I (1995) Possibilities of Long-Term Human-Nature Interaction Analysis: The Case of Land Use Changes in the Czech Republic. In: Simmons IG, Mannion AM (eds) The Changing Nature of the People-Environment Relationship: Evidence from a Variety of Archives. Charles University in Prague, Prague, p 47–60

Bičík I (1998) Land Use in the Czech Republic 1845-1948-1990: Methodology, Interpretation, Contexts. AUC Geographica XXXII(Supplementum):247–255

Bičík I (1998) Metodika hodnocení dlouhodobých změn využití ploch v ČR. Zemědělská ekonomika 44(5):197–199

Bičík I (2004) Long term changes in land use of the Czech Republic territory. Životné prostredie 38(2):81-85

Bičík I et al (2010) Vývoj využití ploch v Česku. ČGS-Edice Geographica, Prague

Bičík I, Götz A (1998) Czech Republic. In: Turnock B (ed) Privatisation in Rural Eastern Europe. The process of restitution and restructuring. Edward Elgar Publishing, Cheltenham, p 93–119 Bičík I, Himiyama Y, Feranec J (eds) (2010c) Land Use/Cover Changes in Selected Regions in the World - Volume V. IGU Commission on LUCC, Charles University in Prague, Prague

Bičík I, Himiyama Y, Feranec J et al (eds) (2012) Land Use/Cover Changes in Selected Regions in the World - Volume VII. IGU Commission on LUCC, Charles University in Prague, Prague

Bičík I, Chromý P, Jeleček L et al (2002) Comparison of land use changes in and outside biosphere reserves in Czechia. In: Himiyama Y et al (eds) Land use changes in comparative perspective, Chapter 19. Oxford and IBH Publishing, New Delhi, p 249–258

Bičík I, Jančák V (2005) Transformační procesy v českém zemědělství po roce 1990. Charles University in Prague, Prague

Bičík I, Jeleček L (2005) Political Events Factoring into Land-Use Changes in Czechia in the 20th century. In: Milanova EV et al (eds) Understanding Land-Use and Land-Cover Change in Global and Regional Context. Science Publishers, Enfield, p 165–186

Bičík I, Jeleček L (2009) Land use and landscape changes in Czechia during the period of transition 1990–2007. Geografie 114(4):263–281

Bičík I, Jeleček L, Štěpánek V (2001) Land-Use Changes and their Social Driving Forces in Czechia in the 19th and 20th Centuries. Land Use Policy 18(1):65–73 Bičík I, Kabrda J (2007) Land use changes in Czech border regions (1845-2000). AUC Geographica 42(12):23–52

Bičík I, Kabrda J, Najman J (2010a) Land-Use Changes Along the Iron Curtain in Czechia

Bičík I, Kupková L (2002) Long-term and transformational land use changes in Czechia. In: Himiyama Y et al (eds) Land Use/Cover Changes in Selected Regions in the World - Volume II. IGU Commission on LUCC, Asahikawa, p 13–25

Bičík I, Kupková L (2007) Land use development in the Czech Republic and possibilities of generalization and modeling. In: Dostál P, Langhammer J (eds) Modeling natural environment and society. P3K, Prague, p 179-204

Bičík I, Kupková L (2012) The Utilisation of Relative Development Index in the Assess-ment of Land Use in Czechia 1845–2000. In: Bičík I, Himiyama Y, Feranec J et al (eds) Land Use/Cover Changes in Selected Regions in the World - Volume VII. IGU Commission on LUCC, Charles University in Prague, Prague, p 71–79

Bičík I, Štěpánek V (1994) Long-Term and Current Tendencies in Land-Use: Case Study of the Prague‘s Environs and the Czech Sudetenland. AUC Geographica XXIX(1):47–66

Jeleček L (1985) Zemědělství a půdní fond v Čechách ve 2. polovině 19. století. Academia, Praha

Jeleček L (1986) Die landwirtschaftliche Revolution, der Bodenfonds und die kapitalistische Grundrente in Böhmen in der zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts. Historica XXXVIII:123–161

Jeleček L (1991) Některé ekologické souvislosti vývoje zemědělské krajiny a zemědělství v Českých zemích (Changing Nature of Agriculture and Agricultural Landscapes in Czech Republic: Selected Environmental Impacts). Český časopis historický 89(3):375-394

Jeleček L (1995) Changes in the Production and Techniques in the Agriculture of Bohemia 1870–1945. In: Havinden M A, Collins EJT (eds) Agriculture in the Industrial State. Rural History Centre, University of Reading, Reading, p 126–145

Jeleček L (1995) Využití půdního fondu České republiky 1845-1995: hlavní trendy a širší souvislosti (The Use of Agricultural Land in Czech Republic 1845–1995: Key Trends, Broader Contexts). Geografie 100(4):276–291

Jeleček L (1995a) Changes in the Production and Techniques in the Agriculture of Bohemia 1870– 1945. In: Havinden MA, Collins EJT (eds) Agriculture in the Industrial State. Rural History Centre, University of Reading, Reading, p 126–145

Jeleček L (1995b) Využití půdního fondu České republiky 1845-1995: hlavní trendy a širší souvislosti (The Use of Agricultural Land in Czech Republic 1845–1995: Key Trends, Broader Contexts). Geografie 100(4):276–291

Jeleček L (2002) Historical development of society and LUCC in Czechia 1800-2000: major societal driving forces of land use changes. In: Bičík I et al (eds) Land Use/Land Cover Changes in the Period of Globalization. Proceedings of the IGU-LUCC International Conference, Prague 2001. Charles University in Prague, Prague, p 44-57

Jeleček L (2002) Historical development of society and LUCC in Czechia 1800-2000: major societal driving forces of land use changes. In: Bičík I et al (eds) Land Use/Land Cover Changes in the Period of Globalization. Proceedings of the IGU-LUCC International Conference, Prague 2001. Charles University in Prague, Prague, p 44-57

Jeleček L (2006) Agricultural Revolution, Cadastre, East Central Europe, Industrial Revolution, Land Reforms, Land Rent, Southeast Europe, Technological Scientific Revolution (in Agriculture). In: Geist H (ed) Our Earth’s Changing Land: An Encyclopedia of Land-Use and Land-Cover Change, vol I-II. Greenwood Press, Westport, p 25–27; 302–303; 352–355; 356–357; 588–590

Jeleček L (2006) Development of Modern Cadastre and Cadastral Mapping: Cadastre as Major Information Source of LUCC Research in Czechia. Acta Geographica Universitatis Comenianae 49:37– 51

Jeleček L (2006a) Agricultural Revolution, Cadastre, East Central Europe, Industrial Revolution, Land Reforms, Land Rent, Southeast Europe, Technological Scientific Revolution (in Agriculture). In: Geist H (ed) Our Earth’s Changing Land: An Encyclopedia of Land-Use and Land-Cover Change, vol I-II. Greenwood Press, Westport, p 25–27; 302–303; 352–355; 356–357; 588–590

Jeleček L (2007) Hlavní společenské hybné síly změn ve využití ploch Česka v 19. a 20. století: teorie a realita. In: Česká geografie v Evropském prostoru. Proceedings of the 21st Conference of ČGS, České Budějovice 2006, Jihočeská univerzita, České Budějovice, p 1157–1164

Jeleček L, Boháč Z (1989) Mountains, Forests, Rivers: Medieval Bohemia in the Context of Central Europe. In: Bergier JF (ed) Montagnes, fleuves, forets dans l’histoire: barrieres ou lignes de convergence? Scripta Mercaturae Verlag, St. Katharinen, p 147–166

Jeleček L, Chromý P, Janů J et al (eds) (2003) Dealing with Diversity. Proceedings of 2nd International Conference of the ESEH, Prague 2003. Charles University in Prague, Prague

Jeleček L, Marada M, Kabrda J (2003) Transport Infrastructure and LUCC: A Case Study of Czechia in 19th and 20th Century. In: Jeleček L et al (eds) Dealing with Diversity. Proceedings of 2nd International Conference of the ESEH, Prague 2003. Charles University in Prague, Prague, p 257–262

Jeleček L, Bičík I, Štych P et al (2012) Case study area Kobylí: Change of land use patterns 1827‒2001. In: Bičík I, Himiyama Y, Feranec J et al (eds) Land Use/Cover Changes in Selected Regions in the World - Volume VII. IGU Commission on LUCC, Charles University in Prague, Prague, p 43‒48

Jeleček L (2006b): Development of Modern Cadastre and Cadastral Mapping: Cadastre as Major Information Source of LUCC Research in Czechia. Acta Geographica Universitatis Comenianae 49:37– 51

Kabrda J (2003) Faktory ovlivňující vývoj využití ploch v kraji Vysočina od poloviny 19. století. Master thesis, Charles University in Prague Kabrda J (2004) Influence of natural conditions on land use in the Vysočina region and its changes since the mid-19th century. AUC Geographica 39(2):15 38

Kabrda J (2004) Vliv polohové exponovanosti na rozložení využití ploch v kraji Vysočina. Geografie 109(3):19-31 Kabrda J (2008) The changing spatial structure of agricultural land use in Czechia since the mid-19th century. Geografický časopis 60(3):255-278

Kabrda J, Bičík I, Šefrna L (2006) Půdy a dlouhodobé změny využití ploch Česka. Geografický časopis 58(4):279-301

Kabrda J, Jančák V (2007) Vliv vybraných politických a institucionálních faktorů na české zemědělství a krajinu. Geografie 112(1):48–60

Kupková L (2001) Analýza vývoje české kulturní krajiny v období 1845 – 2000. Dissertation, Charles University in Prague

Kupková L (2002) Land use as an indicator of the anthropogenic impact on the landscape. In: Bičík I et al (eds) Land Use/Land Cover Changes in the Period of Globalization. Proceedings of the IGU-LUCC International Conference, Prague 2001. Charles University in Prague, Prague, p 133–143

Kupková L, Bičík I (2007) Land use development in the Czech Republic and possibilities of generalization and modeling. In: Dostál P, Langhammer J (eds) Modeling natural environment and society. P3K, Prague, p 179–204

Kupková L, Bičík I, Najman J (2013) Land Cover Changes along the Iron Curtain 1990-2006. Geografie 118(2):95-115

Kupková L, Ouředníček M (2013) Hodnocení intenzity, prostorového rozložení a dopadů suburbanizace v zázemí Prahy s využitím dat DPZ. In: Ouředníček M, Špačková P, Novák J (eds) SUB URBS: Krajina, sídla a lidé. Academia, Prague, p 119 – 149

Kupková L, Potučková M, Lhotáková Z et al (2012) Chlorophyll Determination in Silver Birch and Scots Pine Foliage from Heavy Metal Polluted Regions Using Spectral Reflectance Data. EARSeL eProceedings 11(1):64–73

Mareš P, Štych P (2005) Historical Changes in Czech Landscape in 1845–2000 and their Natural and Social Driving Forces Studied at Different Spatial Levels. In: Milanova EV et al (eds) Understanding Land-Use and Land-Cover Change in Global and Regional Context. Science Publishers, Enfield, p 107– 134

Štych P, Mareš P (2005) Historical Changes in Czech Landscape in 1845-2000 Štych P, Stránský R (2005) Dlouhodobé změny využití krajiny v méně příznivých oblastech pro zemědělství v kontextu vývoje zemědělské dotační politiky. In: Novotná M (ed) Problémy periferních oblastí. Charles University in Prague, Prague, p 61–73

 

PŘEHLED DOSAVADNÍCH HLAVNÍCH PROJEKTŮ VÝZKUMNÉHO CENTRA LUCC CZECHIA (stav v únoru 2015)

2013-2016: Sociální a ekonomické hybné síly ztrát zemědělské půdy v Česku po roce 1990 z regionálního pohledu. Grantový projekt GA ČR, č. 13-16084S, hl. řešitel: I. Bičík

2009-2011: Regionální diferenciace a potenciální rizika využití ploch jako odraz funkčních změn krajiny Česka 1990-2010. Grantový projekt GA ČR, č. 205/09/0995, hl. řešitel: I. Bičík

2005-2007: Hybné síly změn diferenciace využití ploch Česka a sousedních zemí. Perspektivy po přijetí do EU. Grantový projekt GA ČR, č. 205/05/0475, hl. řešitel: I. Bičík

2001 - 2003: Využití ploch Česka v období transformace. Grantový projekt GA ČR, č. 205/01/1420, hl. řešitel: I. Bičík

1998 - 2000: Land Use/Cover Change: Vývoj, souvislosti, perspektivy. Grantový projekt GA ČR, č. 205/98/1184, hl. řešitel: I. Bičík

1995-1997: Dlouhodobé tendence a perspektivy využití ploch v ČR z hlediska její současné socioekonomické transformace. Grantový projekt GA ČR, č. 205/95/0611, hl. řešitel: I. Bičík

1994: Metodika hodnocení dlouhodobého vývoje využití ploch v ČR. Grantový projekt GA ČR, č. 205/94/0865, hl. řešitel: I. Bičík