Výuka

Členové výzkumného centra LUCC Czechia se podílejí na výuce zejména v oboru navazujícího magistreského studia Krajina a společnost (KRAS) - info ZDE a přehled veškerých předmětů ZDE (stránka č. 191).

Jedná se o předměty:

Kód předmětu Název předmětu Výuka Kredity
MZ340K01 Dynamika krajiny a krajinných struktur ZS Z+ZK 7
MZ340K06 Seminář o krajině ZS Z 3
MZ340K03 Aplikovaná geoinformatika LS Z+ZK 6
MZ340K02 Data, metody a techniky studia krajiny LS Z+ZK 6
MZ370P55 Land Use, Landscape and Society LS ZK 3
MZ340P20A Geografická analýza mikroregionu ZS Z+ZK 5
MZ370P39 Geoinformační metody v krajinné ekologii ZS Z+Zk 3

Existuje celá řada dalších předmětů, na kterých participují členové centra. Nicméně obor KRAS, je zjeména určen pro studenty se zájmem o krajinu a její interakcí s člověkem.

Členové centra úspěšně odvedli celou řadu bakalářských, magisterských i doktorských studentů. Každý rok jsou vypisována a aktualizována témata závěrečných prací, které je možné vypsat i "na míru" po dohodě se studentem v souladu s aktuálně řešenými vědeckými tématy.

Výuka zahnuje mimo jiné také možnost oabslovovat celou řadu exkurzí napříč různými krajinami Česka. Jedná se zejména o oblast Novobystřicka na česko-rakouském pomezí v okrese Jindřichův Hradec či známou oblast komponované krajiny a zaniklé rybniční soustavy poblíž Kutné Hory a Čáslavi viz následující fotografie pořízené právě na těchto exkurzích a dalších výzkumných lokalitách.

 

Krajina Broumovského výběžku - smírčí kříž, v pozadí stolová hora Ostaš

 

Jarní krajina u Blaženic

 

Pohled na Markoušovice z hřebenu Jestřebích hor

 

Kostel Nejsvětější Trojice v obci Klášter na Novobystřicku

 

 

Podkrkonošská krajina Trutnovska

 

Vltava u Ztracenky

 

Exkurze KRASu na zámek Kačina